Dayton to Otho

Day Seven: Dayton Park to Nelson Farm Otho: 11.7 miles